close
icon left icon right

Hướng dẫn

[HƯỚNG DẪN] QUY TẮC GỘP SERVER TUYỆT THẾ VÔ SONG

Thân chào các đại hiệp,

Đây là một số lưu ý cũng như quy tắc khi Tuyệt Thế Vô Song tiến hành gộp server.

Một Số Điều Cần Lưu Ý:

- Chia server chính và server phụ:

server ban đầu  -> server gộp
server mục tiêu -> server chính

- Một số tính năng hoạt động sẽ được đóng trước khi gộp server để tránh phát sinh lỗi

Cụ thể như sau:

Đóng Tính Năng

- Một ngày trước khi gộp, 22:10 đóng tính năng tuyên chiến Bang chiến

- Chủ nhật 1 tuần trước gộp, 22:10 đóng tính năng Thành Chiến

Thay đổi số lượng nhân vật

Do 1 tài khoản chỉ được lưu 3 nhân vật trên cùng 1 server. Sau khi gộp, nếu trong server, có tổng số nhân vật lớn hơn 3 trên một tài khoản, sẽ lưu nhân vật theo quy tắc sau đây, nhân vật dư ra sẽ bị xóa:

1. Cấp Vip

2. Chiến Lực

3. Cấp Nhân Vật

4. Thời gian đăng nhập

Thay đổi số lượng Bang

- Những server cần gộp sẽ lưu lại Bang theo quy tắc sau:

+ Có 2 server cần gộp, mỗi server sẽ giữ lại Bang top 50 Danh Vọng.

+ Có 3 server cần gộp, server mục tiêu sẽ giữ lại Bang top 50 Danh Vọng, server ban đầu giữ lại Bang top 20 Danh Vọng.

+ Có 4 server cần gộp, mỗi server sẽ giữ lại Bang top 25 Danh Vọng.

Thay đổi Tên - Danh Hiệu

- Nếu trùng tên nhân vật hay tên Bang, thì tên của nhân vật và Bang ở server ban đầu sẽ có thêm text Trùng tên.

- Nhân vật có text trùng tên sẽ nhận item đổi tên trong 2 ngày sau khi hoàn thành gộp server.

- Bang Chủ có text trùng tên sẽ nhân 200 KNB trong 2 ngày sau khi hoàn thành gộp server.

- Người chơi có thể dùng item đổi tên và KNB để đổi tên nhân vật và tên Bang.

Bày bán

- Khi gộp server, item bày bán ở server ban đầu sẽ được hệ thống điều chỉnh thành trạng thái "Hết hạn", sau khi hoàn tất gộp server, người chơi có thể bày bán lại.

- Item mà người chơi ở server mục tiêu bày bán không ảnh hưởng.

Bảng xếp hạng

- BXH của server ban đầu (server gộp) sẽ bị xóa, BXH server mục tiêu (server chính) không bị ảnh hưởng.
- Vào đúng giờ (Vd: 9h, 10h, 11h) sau khi gộp server, BXH của server ban đầu và server mục tiêu sẽ update mới.

Ví dụ:

S1 - server chính và S2 - server gộp. Sau khi gộp BXH của S2 sẽ bị xóa, BXH của S1 không bị ảnh hưởng
Đúng giờ chẵn BXH sẽ cập nhập đầy đủ danh sách cả 2 server

Thành Chiến

- Server ban đầu, từ CN tuần trước cho đến lúc đóng Thành Chiến, Quỹ báo danh dùng cho báo danh Bang trong thời gian trên sẽ được hoàn trả cho Bang Chủ ở Bang tương ứng sau 2 ngày hoàn thành gộp server.

Các tính năng liên quan

- Sau khi gộp server, các tính năng liên quan sẽ lấy server mục tiêu làm chuẩn.

- Thành Chủ, Thiên Hạ Đệ Nhất Bang ở server ban đầu sẽ bị xóa.

- Nếu có giftcode chỉ định dùng trên 1 server cụ thể, sau khi gộp server, giftcode ở server ban đầu sẽ vô hiệu.

- Sau khi gộp server, BXH Đấu Trường sẽ lấy server mục tiêu làm chuẩn, BXH của server ban đầu sẽ xếp sau.

-----------------------------------------------------------------

Tuyệt Thế Vô Song Mobile

Tuyệt đỉnh nhập vai Quốc Dân - Kiệt tác kiếm hiệp từ Changyou

Chơi game trên PC bằng giả lập BlueStacks: https://s.bizfly.vn/Bluestacks_SG323

Chơi game trên PC bằng giả lập NoxPlayer: https://s.bizfly.vn/Nox_SG323

Chat với Admin: https://www.facebook.com/messages/t/148600830689004

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tuyetthevosongmobile

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/tuyetthe

Fanpage: Tuyệt Thế Vô Song Mobile - SohaGame

Tham gia group cộng đồng: Hội Quán Tuyệt Thế Vô Song Mobile - SohaGame

 

Game SG140